Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čísla, čísla...

10. 2. 2011

„Sčítanie je pre každého obyvateľa Slovenskej republiky právom prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky.“ Toľko Štatistický úrad SR k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Na webovej stránke úradu som sa v sekcii najčastejšie kladených otázok dočítala, že sčítanie síce zatiaľ nepočíta s posunkovou rečou ako materinským jazykom, ale považuje to do budúcna za zaujímavý podnet (v tomto výnimočne s nejakým úradom súhlasím). Na čo ale štatistické prehľady nikdy nezabúdajú je prihlásenie sa k národnosti, k niektorému náboženskému vyznaniu, resp. ponúkajú možnosť ostať bez vyznania ap. Všetko kategórie, ktoré sú považované za výsostne osobné. Na ich základe však štátne inštitúcie získavajú podklady k (o.i.) nastaveniu financovania daných národností či cirkví.

Ak by sa v niektorom zo štatistických formulárov objavila otázka o príslušnosti k sexuálnej orientácii, bolo by to takisto zisťovanie vysoko intímneho stavu duše. Viem si predstaviť pobúrenie v aktivistických kruhoch, ktoré by zrejme protestovali proti zhromažďovaniu tohto typu osobných informácií. A bolo by to pobúrenie oprávnené. Štatistický úrad, napriek tomu, že sa anonymite a bezpečnosti údajov venuje podrobne, ma nepresvedčil o funkčnosti bezpečnostných opatrení pri ochrane údajov zo sčítania.

Napriek tomu mi hlavou vŕta kacírska myšlienka o oprávnenosti a potrebe takejto štatistiky. Ak štát na základe vyššie zmieňovaných údajov môže poskytovať finančné prostriedky na podporu národností, cirkví ap., odrazu by vyplávala na povrch aj otázka podpory financovania verejnosprospešných aktivít v prospech menšiny, ktorá rozhodne nie je zanedbateľnou a celkom určite by sa nedala zhodnotiť ako štatistická chyba.

Možno je načase dať dokopy loby, ktorá síce bude ignorovať voči neheterosexuálnym ľuďom ignorantské parlamenty i vlády SR, zato však začne tlačiť na štatistický úrad, aby do tlačív k ďalšiemu sčítaniu zapracovala nielen posunkovú reč, ale aj sexuálnu orientáciu. Hm...
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář