Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škoda krásnej myšlienky

26. 1. 2017

Bratislavská komunita milovníkov zvierat už štvrtý rok žije správou, ktorá nás všetkých nadchla. V Dúbravke pod patronátom známej ochrankyne zvierat Eni Vácvalovej vzniká na ploche 1,7 hektára cintorín pre domácich miláčikov. Ušľachtilý počin, na ktorý sa roky čakalo a stále čaká, však – žiaľ – spadá „do kurately“ porekadla o tom, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene spochybňuje zákonnosť vydania súhlasu mesta s investičným zámerom s názvom Spomienkový háj Bukovina – cintorín pre zvieratá. Stanovisko mesta podľa nej nerešpektuje Územný plán z roku 2007 a súhlasí s umiestnením stavby – cintorína, ktorý sa už prakticky realizuje – na pozemkoch v 1. stupni ochrany prírody.

Zvierací cintorín a cintoríny vôbec majú v rámci mesta výnimočné postavenie. Ich umiestnenie podlieha prísnym hygienickým normám, musia mať zabezpečenú a vyriešenú dopravnú situáciu, nesmú zaťažovať krajinu a životné prostredie, a musia byť výsledkom seriózneho územno-plánovacieho procesu, nie „ad hoc“ akcie.


Pôvodne malo územie slúžiť pre oddych, rekreáciu, pobyt v prírode a športové aktivity, ktoré podstatne nenarúšajú prírodný charakter územia a ktoré sú určené a dostupné širokej verejnosti. Namiesto toho vzniká v lese oplotený park, v ktorom bude potrebné zabezpečiť chod cintorína od dopravy cez parkovanie až po obchod a administratívu. Čo pri plánovanom počte 6000 miest na pochovávanie nebude žiadna maličkosť, ktorá by zásadne neovplyvnila ráz miesta, prírody i životného prostredia.

Tiež nie je v poriadku, že na základe súhlasu mesta so zriadením cintorína môže byť zlikvidovaná miestna dve desaťročia rastúca zeleň. Ale veď prečo nie? Bratislavská klasika – uprednostňuje sa súkromný záujem investora (prevádzkovať zvierací cintorín a z neho profitovať) pred verejným záujmom (zachovať kvalitné životné prostredie a verejnú zeleň pre potreby širokej verejnosti). Investor už dokonca stihol svojvoľne vyrúbať dreviny bez náležitého dendrologického posudku iba(!) na základe „odporúčania“ súkromnej firmy – bez povinného výrubového konania.

Zhrnuté a podčiarknuté: bratislavský magistrát vydal súhlasné záväzné stanovisko s vybudovaním cintorína pre zvieratá v bratislavskej Dúbravke aj napriek tomu, že je to v rozpore s Územným plánom z roku 2007 a tento investičný zámer nebol vyhodnotený z hľadiska ochrany prírody tak, ako mal. Podľa Mateja Vagača z Bratislavy otvorene si Miestny úrad mestskej časti Bratislava Dúbravka zakrýva oči a nerieši ani nelegálny výrub, ani nezákonné stavanie oplotenia pozemku v lese, ani ďalšie porušenia stavebného zákona.

Je zjavné, že možné negatívne dopady projektu na životné prostredie i funkcie územia, ako boli zadefinované územným plánom, nikoho z kompetentných príliš nezaujímajú. V Bratislave nič nové: na ťahu bude zrejme opäť raz prokurátor. Pri takejto krásnej a ušľachtilej myšlienke je to naozaj veľmi smutné.